УПЛАТА ЗА ДОМ

УПЛАТА ЗА НОВЕМБАР 2018

Износ уплате: 5.358,00 динара.

УПЛАТА ЗA OКТОБАР 2018

Уплата за смештај и исхрану за месец Октобар 2018. износи 5.358,00 динара. На овај износ треба додати уплату за ученичку картицу. Сви ученици плаћају 249,00 динара за чланарину. Ученици који су добили нову картицу плаћају још 451,00 динар за штампање (укупно 700,00 динара). Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04.

УПЛАТА ЗА СЕПТЕМБАР 2017

Уплата за смештај и исхрану за месец Септембар 2017. износи 5.358,00 динараБрој жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04.