Јавне набавке 2019

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ДОMУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (pdf)

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 2019

ЈН 1/2019 Електрична енергија  Конкурсна документација (пдф)
Позив за достављање понуда (пдф)
Одлука о додели уговора (пдф)
Обавештење о закљученом уговору (пдф)
ЈН-2/2019 Средства за одржавање хигијене.Конкурсна документација(пдф)
Позив за достављање понуда (пдф)
Одлука о закљученом оквирном споразуму (пдф)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (пдф)
ЈН 10/2019 Фасадерски радови Конкурсна документација(пдф)
Позив за достављање понуда (пдф)
Измене и допуне конкурсне документације (пдф)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2018 архива
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2017 архива
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2016 архива

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2015 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2014 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2013 архива