RECITATORSKA SEKCIJA

0

RECITATORSKA SEKCIJA

Recitatorska sekcija  u  domu je osnovana pre više od 30 godina.U sekciji aktivno rade učenici nadareni smislom za osećajno izgovaranje reči i tekstova, kao i oni koji bi želeli da radom otkriju svoje skrivene talente.Sekcijom rukovodi vaspitač okupljajući članove jednom sedmično.Umeće kazivanja kroz poeziju članovi sekcije pokazuju na smotrama kao što je Opštinska smotra recitatora koja se organizuje svake godine u martu, kao i na susretima domova učenika srednjih škola Vojvodine popularno nazvanim domijada krajem marta ili početkom aptrila svake školske godine.

Comments are closed.