Uplata za oktobar 2018

0

UPLATA ZA OKTOBAR 2018

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec oktobar 2018. iznosi 5.358,00 dinara. Na ovaj iznos treba dodati uplatu za učeničku karticu. Svi učenici plaćaju 249,00 dinara za članarinu. Učenici koji su dobili novu karticu plaćaju još 451,00 dinar za štampanje (ukupno 700,00 dinara). Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04.

Comments are closed.