ЗАПОСЛЕНИ

Директор – Миленко Тодић

Педагог – Сузана Секулић Ђорђевић

Васпитачи
Нада Авакумовић
Миланка Мандић
Љубица Јовановић
Гордана Уметић
Милош Ковачевић
Весна Крстић
Борислав Грујичић
Жељка Ковачић

Стручни сарадник – информатичар – Никола Бурчик

Шеф рачуноводства – Гордана Милошевић

Економ – Миленко Жилић

Технички секретар – Снежана Маричић

Шеф кухиње – Рајко Комљеновић

Референт за јавне набавке– Кардаш Владимир

Кувари
Јасминка Ђорђевић
Слађана Петрић
Мирјана Врсајковић
Рајко Комљеновић
Анђелина Лекић

Магационер – Рада Раковић

Спремачице
Верица Јосиповић
Милка Шешевић
Ковиљка Ерак
Светлана Михајловић

Домар – Рајко Ђурић

Радници на обезбеђењу
Горан Остојић
Славица Могић
Ненад Тодић