ЗАПОСЛЕНИ

Директор – Миленко Тодић

Педагог – Сузана Секулић Ђорђевић

Васпитачи
Нада Авакумовић
Миланка Мандић
Љубица Јовановић
Гордана Уметић
Милош Ковачевић
Весна Крстић
Борислав Грујичић
Жељка Ковачић

Стручни сарадник – информатичар – Никола Бурчик

Шеф рачуноводства – Гордана Милошевић

Економ – Миленко Жилић

Технички секретар – Снежана Маричић

Шеф кухиње – Рајко Комљеновић

Службеник за јавне набавке– Кардаш Владимир

Кувари
Јасминка Ђорђевић
Слађана Петрић
Мирјана Врсајковић
Анђелина Лекић

Магационер – Рада Раковић

Спремачице
Верица Јосиповић
Милка Шешевић
Ковиљка Ерак
Светлана Михајловић
Слађана Јанковић
Славица Могић

Одржавање одеће Ковиљка Ерак

Домар – Рајко Ђурић

Радници на обезбеђењу
Горан Остојић
Ненад Тодић

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ТАБЕЛА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА Преузми  ПДФ

Ажурирано: 01.02.2021.