ЗАПОСЛЕНИ

Директор – Миленко Тодић

Педагог – Жељка Ковачић

Васпитачи
Нада Авакумовић
Миланка Мандић
Љубица Јовановић
Сузана Секулић Ђорђевић
Гордана Уметић
Милош Ковачевић
Весна Крстић
Борислав Грујичић

Стручни сарадник – информатичар – Никола Бурчик

Шеф рачуноводства – Гордана Милошевић

Економ – Миленко Жилић

Технички секретар – Снежана Маричић

Службеник за јавне набавке – Кардаш Владимир

Правница – Ана Богдановић

Кувари
Јасминка Ђорђевић
Слађана Петрић
Мирјана Врсајковић

Магационер – Рада Раковић

Спремачице
Верица Јосиповић
Милка Шешевић
Ковиљка Ерак
Слађана Јанковић
Славица Могић
Сузана Филиповић

Одржавање одеће Ковиљка Ерак

Домар – Рајко Ђурић

Радници на обезбеђењу
Горан Остојић
Ненад Тодић