POLITIKA KVALITETA

Dom učenika srednjih škola, Sremska Mitrovica Poslovnik sistema menadžmenta kvalitetom i HACCP sistema DUSM-422-01.02

Dom učenika srednjih škola, Sremska Mitrovica gradi svoj poslovni uspeh i stalno povećava bezbednost svojih proizvoda, kao i zadovoljstvo i motivaciju korisnika i svojih zaposlenih, ispunjavanjem strateških ciljeva:

  • Uvek vrhunski kvalitet i bezbednost svih svojih proizvoda;
  • Razvija i primenjuje HACCP sistem radi postizanja bezbednosti svojih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima, zahtevima korisnika i zahtevima Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969 Rev4.
  • Povećavanje zadovoljstva korisnika ispunjavanjem njihovih zahteva i očekivanja;
  • Dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima nabavke, proizvodnje, finalizacije i skladištenja u skladu sa principima Codex Alimentarius komisije;
  • Primena pravila Dobre proizvođačke prakse (GMP);
  • Primena pravila Dobre higijenske prakse (GHP);
  • Stalno unapređenje radnih uslova, tehnologije rada i higijene u pogonima, kao i lične higijene svih zaposlenih;
  • Stručno osposobljavanje zaposlenih i povećavanje njihove preduzimljivosti i inicijative;
  • Stvaranje, održavanje i unapređivanje korektnih partnerskih odnosa sa dobavljačima.

Ispunjavanjem postavljenih ciljeva, svi zaposleni daju lični doprinos primeni i unapređenju:

Sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP sistema.

  1. Novembar 2010. god. , Sremska Mitrovica

Direktor

Milenko Todić