УПЛАТА за Мај 2016

0

УПЛАТА за Мај 2016

Уплата за смештај и исхрану за месец Мај 2016. износи 5084,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04.

Leave A Reply