Успех ученика на крају првог полугодишта школске 2015/16. године

0

Успех ученика на крају првог полугодишта школске 2015/16. године

На почетку школске 2015/16. године у Дом је примљено:

  • Одличних ученика 126 или 69%
  • Врло добрих ученика 51 или 28%
  • Добрих ученика 5 или 3%

Просек на нивоу дома износио је 4,55.

 

 Прво полугодиште  школске 2015/16. године  ученици су завршили са:

  • Одличним успехом 86 ученика или 47%
  • Врло добрим успехом 81 ученик или 45%
  • Добрим успехом 6 ученика или 3%
  • Недовољним успехом 7 ученика или 4%
  • Неоцењена 2 ученика или 1%

Просек на нивоу дома износи  4,24.

Leave A Reply