ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2014 архива

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2014

Набавка намирница за припремање хране бр. 6/2014 Конкурсна документација (pdf)
Позив за подношење понуда (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Одговор понуђачу I (pdf)
Одговор понуђачу II (pdf)
Обавештење о закљученом окв. споразуму
(pdf)
Обавештење о закљученим уговорима (pdf)
Навна набавка мале вредности – Електрични малотеретни лифт бр. 5/2014 Конкурсна документација (pdf)
Позив за подношење понуда (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Обавештење о продуженом року (pdf)
Одговор понуђачу I (pdf)
Одговор понуђачу II (pdf)
Одговор понуђачу III (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Јавна набавка мале вредности – Машина за прање лонаца и кухињског прихода бр. 4/2014 Конкурсна документација (pdf)
Позив за подношење понуда (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Обавештење о продуженом року (pdf)
Одговор понуђачу (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Јавна набавка – Аутоматизација и санација котларнице бр. 3/2014 Конкурсна документација (pdf)
Позив за подношење понуда (pdf)
Појашњење конкурсне документације (pdf)
Појашњење конкурсне документације II (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Одговор понуђачу I (pdf)
Одговор понуђачу II (pdf)
Одговор понуђачу III (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Јавна набавка мале вредности – Средства за одржавање хигијене бр. 2/2014 Конкурсна документација (pdf)
Позив за подношење понуда (pdf)
Обавештење о закљученом уговору I (pdf)
Обавештење о закљученом уговору II (pdf)
Обавештење о закљученом уговору III (pdf)

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2017
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2016 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2015 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2013 архива