Јавне набавке 2020

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ДОMУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (pdf)

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 2020

ЈН 1/2020 Електрична енергија Позив за достављање понуда (пдф)
Конкурсна документација (пдф)
Одлука о додели Уговора (пдф)
Обавештење о закљученом уговору (пдф)

ЈН 2/2020 Средства за
одржавање хигијене

Позив за достављање понуда (пдф)
Конкурсна документација (пдф)
Одговор понуђачу (пдф)
Измене и допуне конкурсне документације (пдф)
Обавештење о продужењу рока (пдф)
Одлука о закључењу оквирног споразума (пдф)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија 4 (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија 5 (пдф)

ЈН 8/2020 Интерактивна табла са пројектором Обавештење о закљученом уговору (пдф)
Одлука о измени уговора (пдф)
ЈН 3/2020 Намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуда (пдф)
Конкурсна документација (пдф)
Одговор понуђачу (пдф)
Одлука о закључењу оквирног споразума (пдф)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (пдф)
Обавештење о закљученом уговору (пдф)

ЈН 9/2020 Фасадерски радови

Позив за достављање понуда (пдф)
Конкурсна документација (пдф)
Одлука о додели уговора (пдф)
Обавештење о закљученом уговору (пдф)
Одлука о измени уговора (пдф)

   
   
   

 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2019 архива
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2018 архива
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2017 архива
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2016 архива

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2015 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2014 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2013 архива