Јавне набавке 2019

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ДОMУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (pdf)

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 2019

ЈН 1/2019 Електрична енергија  Конкурсна документација (пдф)
Позив за достављање понуда (пдф)
Одлука о додели уговора (пдф)
Обавештење о закљученом уговору (пдф)
ЈН-2/2019 Средства за одржавање хигијене. Конкурсна документација(пдф)
Позив за достављање понуда (пдф)
Одлука о закљученом оквирном споразуму (пдф)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (пдф)
Обавештење о закљученом уговору (пдф)
ЈН 10/2019 Фасадерски радови Конкурсна документација(пдф)
Позив за достављање понуда (пдф)
Измене и допуне конкурсне документације (пдф)
Одлука о обустави поступка (пдф)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (пдф)
ЈН 10/2019 Фасадерски радови – понављање поступка Конкурсна документација (пдф)
Позив за достављање понуда (пдф)
Измене и допуне конкурсне документације (пдф)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (пдф)
Одлука о додели уговора (пдф)
Обавештење о закљученом уговору фасадерски радови (пдф)
ЈН 3/2019 Намирнице за припремање хране Конкурсна документација (пдф)
Позив за достављање понуда (пдф)
Одговор понуђачу (пдф)
Измене и допуне конкурсне документације (пдф)
Обавештење о продуженом року (пдф)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (пдф)
Одлука о закључењу оквирног споразума (пдф)
Одлука о обустави поступка намирнице (пдф)
Одлука о закључењу оквирног споразума (пдф)
Обавештење о обустави поступка за партију (пдф)
Обавештење о закљученом оквирном уговору (пдф)
Oбавештење о закљученом уговору (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија (пдф)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија (пдф)
ЈН 3/2019 Намирнице за припремање хране, партија 3 – свеже пилеће месо (понављање поступка) Конкурсна документација (пдф)
Позив за достављање понуда (пдф)
Одлука о закључењу оквирног споразума (пдф)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (пдф)
Обавештење о закљученом уговору (пдф)
Намирнице за припремање хране 3/2019 , партија 9 – свеже воће и поврће (понављање поступка)

Позив за достављање понуда (пдф)
Конкурсна документација (пдф)
Одлука о закључењу оквирног споразума партија (пдф)
Обравештење о закљученом оквирном споразуму (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија 9 (пдф)

ЈН 13/2019 Текуће поправке и одржавање зграде –
замена улазних врата, рукохвата, израда централне помијере, израда тенде по партијама

Конкурсна документација (пдф)
Позив за достављање понуда (пдф)
Одлука о додели уговора (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (пдф)
Обавештење о закљученом уговору партија 4 (пдф)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2018 архива
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2017 архива
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2016 архива

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2015 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2014 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2013 архива