ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

0

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Сликарска радионица нуди квалитетне садржаје и обезбеђује услове који омогућују развој стваралачких способности ученика. Слободно време ученика повезује са активностима које су усмерене на развој и образовање. Специфичним програмом рада уводи ученике у области културе и уметности, пружа могућност за развој креативности и подстиче стваралаштво. Методама које имају слуха за креативност и неговање способности, отвара могућност за стваралачко изражавање.

Кроз активност у сликарској радионици, ученици овладавају техникама у сликарству и упознају начине примене нових материјала и материјала за рециклажу у изради уметничких предмета, излажу своје радове у Дому ученика и на изложбама у установама културе у граду, организовано посећују изложбе слика у Музеју Срема и Галерији Лазар Возаревић у Сремској Митровици…

Сликарска радионица учи како направити нешто велико од нечег малог, како учинити ведрим нешто што је тужно, како креирати нешто добро из нечег што је лоше, нешто узбудљиво из нечег што је досадно… И, не заборавља да је лепота у очима оног који гледа.

Sekcija_Likovna3 Sekcija_Likovna2 Sekcija_Likovna1 Sekcija_Likovna

Comments are closed.