НАШ ДОМ

Добро дошли у наш Дом

Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици је установа у области ученичког и студентског стандарда. Делатност дома је васпитно образовна, обезбеђује смештај, исхрану , васпитни рад и помоћ у учењу за ученике који се школују ван свог места сталног боравка.

За смештај ученика дом располаже са два објекта, Старим и Новим домом. У старом делу дома собе су двокреветне, трокреветне, четворокреветне и шестокреветне са етажним купатилима.

Уновом делу собе су двокреветне и трокреветне и свака соба има купатило. Грејање у оба дела је централно.

Дом се налази у близини аутобуске и железничке станице и удаљен је од већине школа око двадесет минута хода.

Дом је велика породица средњошколаца и да би у њој све функционисало како треба, постоје правила понашања  којих су дужни да се придржавају сви ученици. Ученици су овде због школовања, а сво своје знање и умеће васпитачи усмеравају у правцу постизања што бољег успеха ученика. Васпитачи су  професори различитих струка и са ученицима спроводе васпитно-образовни програм.

Учење се одвија  по собама и учионицама, организовано је сваког дана у прописаном времену, а надзор и помоћ у учењу пружају васпитачи и стручни сарадници.

Дом располаже са информатичким кабинетом и  библиотеком која поседује богат фонд школске и стручне литературе.

У слободном времену ученици могу да учествују у различитим културним и спортским активностима (секције), а  доступан им је  и вишенаменски спортски терен.

За поштовање кућног реда (редовно похађање наставе, одличан успех, учешће у слободним активностима) ученицима се додељују похвале и награде (књиге и наградна путовања).

Посебна пажња посвећује се исхрани ученика. Јеловник саставља стручно лице водећи рачуна о енергетским и нутритивним потребама. У понуди је више врста јела, а свакодневно је ученицима на располагању воће или десерт.

У дому је организовано  24 часа дежурство, двориште и ходници покривени су надзорним камерама у циљу што веће   безбедности наших  ученика.

Распоред дневних активности  за ученике

06:00 – устајање за ученике пре подневне смене

07:00 – устајање за ученике после подневне смене

06:15 – 07:45 – доручак

07:00 – 08:00 – уређење соба

08:00 – 11:00 – време резервисано за учење

11:45 – 14:30 – ручак

15:00 – 17:00 – време резервисано за учење

18:00 – 20:00 – вечера

18:00 – 21:30 – слободне активности

22:00 – вечерња прозивка

23:00 – гашење светла у собама и ноћни одмор