ОБАВЕШТЕЊЕ

0

ОБАВЕШТЕЊЕ 

На основу Решења Министарства Просвете, науке и технолошког развоја бр. 338-00-7/2022-05 од 29.06.2022. године о утврђивању цена смештаја и исхране у установама ученичког стандарда за ученике који се финансирају из буџета Републике Србије утврђена је цена услуге смештаја, исхране и васпитног рада за ученике.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици коме је додељена III A категорија износи 8.052,00 динара.

Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици коме је додељена I A категорија износи 10.190,00 динара.

Comments are closed.