ОБАВЕШТЕЊЕ – Уплата за дом за мај

0

Уплате за месец мај 2023.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец мај
износи 7.846,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец мај
износи 9.984,00 динара.

Уплате се врше на текући рачун број 840-31392845-57
Приликом уплате је неопходно унети модел 97 и позив на број одобрења: 8802172040174231700

Comments are closed.