Обавештење

0

Дом ученика средњих школа
Сремска Митровица
Планинска 1

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 6. Закона о ученичком и студентском стандарду сваки кандидат има право приговора на ранг листу из става 6. овог члана у року од осам дана од дана њеног објављивања на сајту и огласној табли Дома.
Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од њеног објављивања на сајту и огласној табли Дома.
Установа је дужна да одлучи о свим приговорима у року од од осам дана (8 дана) након истека рока за приговоре, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај. Приговори се подносе искључиво писменим путем на адресу дома:

Дом ученика средњих школа
(за конкурсну комисију)
Планинска 1
22000 Сремска Митровица

             У разматрање се узимају само они приговори који су оправдани, у смислу да Комисија није добро извршила бодовање у складу са приложеном документацијом. Остали приговори се неће узимати у обзир и разматрати.
Одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу коначне ранг листе, најкасније у року од 3 дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.
Одлука директора је коначна.

Comments are closed.