Уплата за април 2019

0

Уплата за смештај и исхрану за месец март 2019. износи
3.714,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

Comments are closed.