УПЛАТЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ

0

Уплате за месец април 2024.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец април износи 8.052,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец април износи 10.190,00 динара.

Уплате се врше на текући рачун број 840-31392845-57
Приликом уплате је неопходно унети модел 97 и позив на број одобрења: 8802172040174231700

 

Comments are closed.