УПЛАТЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2024. ГОДИНЕ

0

Уплате за месец фебруар 2024.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец фебруар износи 7022,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец фебруар износи 9160,00 динара.

Уплате се врше на текући рачун број 840-31392845-57
Приликом уплате је неопходно унети модел 97 и позив на број одобрења: 8802172040174231700

Comments are closed.