УПЛАТЕ ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2024. ГОДИНЕ

0

Уплате за месец јун 2024.

Цена за стари објекат Дома – III A категорија износи 6.198,00 динара.
Цена за нови објекат Дома – I A категорија износи 8.336,00 динара.

Уплате се врше на текући рачун број 840-31392845-57
Приликом уплате је неопходно унети модел 97 и позив на број одобрења: 8802172040174231700

 

Comments are closed.