УПЛАТЕ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2024. ГОДИНЕ

0

Уплате за месец мај 2024.

Цена за стари објекат Дома – III A категорија износи 7.022,00 динара.
Цена за нови објекат Дома – I A категорија износи 9.160,00 динара.

Уплате се врше на текући рачун број 840-31392845-57
Приликом уплате је неопходно унети модел 97 и позив на број одобрења: 8802172040174231700

Comments are closed.