УПЛАТЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2024. ГОДИНЕ

0

Уплате за месец март 2024.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец март износи 7.434,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец март износи 9.572,00 динара.

Уплате се врше на текући рачун број 840-31392845-57
Приликом уплате је неопходно унети модел 97 и позив на број одобрења: 8802172040174231700

Comments are closed.