ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

0

Дописом број 611-00-1346/1/2020-05 од 21.08.2020. године и допуном стручног упутства бр. 611-00-1346/3/2020-05 од 03.09.2020. године директори свих домова ученика средњих школа и школа са домом обавештени су да ће организација живота и рада у установама ученичког стандарда, зависити од актуелне епидемиолошке ситуације и одлука и препорука Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежних здравствених и епидемиолошких служби.

Поред тога, истакнуто је да  директори установа треба да успоставе блиску сарадњу са школама које ученици похађају, као и надлежним здравственим и епидемиолошким службама, ради пружања правилне и правовремене подршке свим ученицима који бораве у установи.

Имајући у виду да је Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID 19 дао препоруку да се ограничи број ученика који су истовремено смештени у домовима ученика средњих школа и школама са домом у Републици Србији, директорима се налаже да хитно предузму следеће мере:

У дому ученика средње школе и у школи са домом, дозвољено је да истовремено борави максимално 50% ученика у односу на капацитет установе из Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2020/21  годину.

То значи да у Дому  ученика  средњих школа  Сремска Митровица истовремено може да борави 88 ученика.

 2. Неопходно да се између директора домова ученика и директора школа које ученици похађају, успостави континуирана комуникација на дневном нивоу, као и између васпитача и одељенских старешина ученика, ради обезбеђивања неопходних услова да ученици испуњавају све школске обавезе у условима ограничавања боравка у домовима.

Comments are closed.