ZAPOSLENI

Direktor – Milenko Todić

Pedagog – Suzana Sekulić Đorđević

Vaspitači
Nada Avakumović
Milanka Mandić
Ljubica Jovanović
Gordana Umetić
Miloš Kovačević
Vesna Krstić
Borislav Grujičić
Željka Kovačić

Stručni saradnik – informatičar – Nikola Burčik

Šef računovodstva – Gordana Milošević

Ekonom – Milenko Žilić

Tehnički sekretar – Snežana Maričić

Šef kuhinje – Rajko Komljenović

Referent za javne nabavke– Kardaš Vladimir

Kuvari
Jasminka Đorđević
Slađana Petrić
Mirjana Vrsajković
Rajko Komljenović
Anđelina Lekić

Magacioner – Rada Raković

Spremačice
Verica Josipović
Milka Šešević
Koviljka Erak
Svetlana Mihajlović

Domar – Rajko Đurić

Radnici na obezbeđenju
Goran Ostojić
Slavica Mogić
Nenad Todić