Завршни рачун

Биланс прихода и расхода 2019 (пдф)
Биланс стања 2019 (пдф)
Извештај о извршењу буџета 2019 (2019)
Извештај о капиталним издацима и примањим (пдф)
Извештај о новчаним трошковима 2019 (пдф)
Финансијски план за 2020 одину (пдф)
Финансијски план сопствених прихода за 2020. годину (пдф)
Прва измена Финансијеског плана за 2020. годину (пдф)
Информатор о раду  за 2020 (пдф)
Биланс стања 2021 (пдф)
Биланс прихода и расхода 2021 (пдф)
Извештај о капиталним издацима и примањима 2021 (пдф)
Извештај о новчаним токовима 2021 (пдф)
Извештај о извршењу буџета 2021 (пдф)