ИСТОРИЈАТ ДОМА

Дом је основан 15. септембра 1945. године првенствено за децу палих бораца. Активан рад Дома почео je 1950. године па се та година сматра почетком организованог васпитног рада Дома.

Због самоуправних и друштвено-економских промена у области васпитања и образовања као и целокупне трансформације школства 1956. године Дом улази у састав Ауто-ремонтне школе, да би само две године касније, 1958. године наставио са радом у саставу Пољопривредно-машинске школе чији су ученици и били смештени у Дому.

1962. године Дом се одваја од Пољопривредно-машинске школе и постаје самостална установа. Исте године Дом добија назив „Моша Пијаде“. 1966. године извршена је интеграција Дома „Моша Пијаде“ и Дома Школе ученика у привреди „Стеван Петровић Бриле“. Нова установа Дом ученика „Моша Пијаде“ почео је са радом 1. септембра 1966. године.

istorijat_vaspitaci istorijat_salabara

Поред ученика – становника Дома, ученика предвојничке обуке, у Дому су повремено боравиле многобројне спортске екипе, затим учесници бициклистичке трке кроз Југославију 1977. године, као и ученици-учесници разних такмичења. У Дому су налазиле смештај и бројне екскурзије, ученици Школе унутрашњих послова из Сремске Каменице, радници који су учествовали на радничким такмичењима, ПТТ радници, учесници „Шећеријаде“ и др.

Приликом велике елементарне непогоде, снежне блокаде 1984. године, када је аутопут био завејан, у Дом су смештени путници из завејаног аутобуса.

До 1979. године, Дом је радио у два објекта. У улици Светозара Марковића број 17, где је било смештено женско одељење и управа Дома и у улици Планинска 1, где је било смештено мушко одељење. Оба објекта су имали своје кухиње, своје спремачице, васпитаче што значи да су трошкови били дуплирани. Због нерентабилности објекат у улици Светозара Марковића је напуштен и од тада Дом егзистира само у објекту у Планинској 1 као мешовити Дом.

Од 31. марта 1993. године Дом постаје републичка установа и носи назив ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, адреса је СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ПЛАНИНСКА 1. 28. јула 1993. године Дом је регистрован у Привредном суду у Сремској Митровици као установа која обезбеђује ученицима смештај, исхрану, васпитни рад, старање о здрављу, културно-забавне, спортске, рекреативне и друге активности.

istorijat_odbojka istorijat_soba

У Дому су смештани ученици средњих школа. До 1995/96 године Дом је смештао и студенте Педагошке академије, а осамдесетих година прошлог века и студенте технолошког факултета који је тада био у Сремској Митровици. Годинама је у Дому највећи број ученика шумарске школе обзиром да је она једина такве врсте у Војводини. Последњих година велик је и број ученика Медицинске школе.

Посебно поглавље у раду Дома је период од 1991. године када се Дом сусреће са проблемом избеглиштва. Крајем школске 1990/1991 године у Дому су дошли ученици избеглице из Хрватске а после завршетка исте школске године у Дому су били смештене мајке са малом децом које су избегле са ратом захваћеног подручја. Од тада сваке школске године у Дому су смештај налазили ученици-избеглице из Хрватске и Републике Српске. Број ученика-избеглица се годинама смањивао.

Од већих и веома битних инвестиционих захвата у Дому треба, споменути 1977. годину, када је изграђена сопствена котларница на лож уље, са цистерном од 20 хиљада литара, која задовољава потребе Дома и средње школе „Никола Тесла“.

Istorijat Doma Istorijat Doma 4

1987. године извршена је адаптација таванског простора и проширен је капацитет за 12 соба односно 40 нових места у Дому. Такође у подрумском делу адаптиран је један део за „Ученички клуб“ и тако омогућено ученицима да своје слободне активности одвијају у пријатом амбијенту.

1988. године Дом је променио спољашњи изглед и извршена је адаптација подрумских просторија. Ту се сада налазе: магацини намирница, постељине, техничког и потрошног материјала са шиваћом машином, вешерај са великим машинама за прање, сушење и пеглање веша, ученички клуб са ТВ салом, билијар сала, аутоматска стрељана где је и тренажер и 10 бициклова, чајна кухиња.

Домска трпезарија, иако мала, капацитета 50 абонената у једној смени, лепо је уређена шпанским зидом са вентилацијом и угостила је до сада сем редовних ученика и многе госте, пролазнике, екскурзије и друге намeрнике.

Istorijat Doma 3 Istorijat 2

Број ученика се мењао од око 100 ученика седамдесетих година прошлог века до преко 250 ученика средином деведесетих година. Тренутно капацитет Дома је 167 места. Број запослених се такође мењао од 17 запослених 1975. године до 27 запослених колико тренутно има у Дому.