ISTORIJAT DOMA

Dom je osnovan 15. septembra 1945. godine prvenstveno za decu palih boraca. Aktivan rad Doma počeo je 1950. godine pa se ta godina smatra početkom organizovanog vaspitnog rada Doma.

Zbog samoupravnih i društveno-ekonomskih promena u oblasti vaspitanja i obrazovanja kao i celokupne transformacije školstva 1956. godine Dom ulazi u sastav Auto-remontne škole, da bi samo dve godine kasnije, 1958. godine nastavio sa radom u sastavu Poljoprivredno-mašinske škole čiji su učenici i bili smešteni u Domu.

1962. godine Dom se odvaja od Poljoprivredno-mašinske škole i postaje samostalna ustanova. Iste godine Dom dobija naziv „Moša Pijade“. 1966. godine izvršena je integracija Doma „Moša Pijade“ i Doma Škole učenika u privredi „Stevan Petrović Brile“. Nova ustanova Dom učenika „Moša Pijade“ počeo je sa radom 1. septembra 1966. godine.

istorijat_vaspitaci istorijat_salabara

Pored učenika – stanovnika Doma, učenika predvojničke obuke, u Domu su povremeno boravile mnogobrojne sportske ekipe, zatim učesnici biciklističke trke kroz Jugoslaviju 1977. godine, kao i učenici-učesnici raznih takmičenja. U Domu su nalazile smeštaj i brojne ekskurzije, učenici Škole unutrašnjih poslova iz Sremske Kamenice, radnici koji su učestvovali na radničkim takmičenjima, PTT radnici, učesnici „Šećerijade“ i dr.

Prilikom velike elementarne nepogode, snežne blokade 1984. godine, kada je autoput bio zavejan, u Dom su smešteni putnici iz zavejanog autobusa.

Do 1979. godine, Dom je radio u dva objekta. U ulici Svetozara Markovića broj 17, gde je bilo smešteno žensko odeljenje i uprava Doma i u ulici Planinska 1, gde je bilo smešteno muško odeljenje. Oba objekta su imali svoje kuhinje, svoje spremačice, vaspitače što znači da su troškovi bili duplirani. Zbog nerentabilnosti objekat u ulici Svetozara Markovića je napušten i od tada Dom egzistira samo u objektu u Planinskoj 1 kao mešoviti Dom.

Od 31. marta 1993. godine Dom postaje republička ustanova i nosi naziv DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA, adresa je SREMSKA MITROVICA, PLANINSKA 1. 28. jula 1993. godine Dom je registrovan u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici kao ustanova koja obezbeđuje učenicima smeštaj, ishranu, vaspitni rad, staranje o zdravlju, kulturno-zabavne, sportske, rekreativne i druge aktivnosti.

istorijat_odbojka istorijat_soba

U Domu su smeštani učenici srednjih škola. Do 1995/96 godine Dom je smeštao i studente Pedagoške akademije, a osamdesetih godina prošlog veka i studente tehnološkog fakulteta koji je tada bio u Sremskoj Mitrovici. Godinama je u Domu najveći broj učenika šumarske škole obzirom da je ona jedina takve vrste u Vojvodini. Poslednjih godina velik je i broj učenika Medicinske škole.

Posebno poglavlje u radu Doma je period od 1991. godine kada se Dom susreće sa problemom izbeglištva. Krajem školske 1990/1991 godine u Domu su došli učenici izbeglice iz Hrvatske a posle završetka iste školske godine u Domu su bili smeštene majke sa malom decom koje su izbegle sa ratom zahvaćenog područja. Od tada svake školske godine u Domu su smeštaj nalazili učenici-izbeglice iz Hrvatske i Republike Srpske. Broj učenika-izbeglica se godinama smanjivao.

Od većih i veoma bitnih investicionih zahvata u Domu treba, spomenuti 1977. godinu, kada je izgrađena sopstvena kotlarnica na lož ulje, sa cisternom od 20 hiljada litara, koja zadovoljava potrebe Doma i srednje škole „Nikola Tesla“.

Istorijat Doma Istorijat Doma 4

1987. godine izvršena je adaptacija tavanskog prostora i proširen je kapacitet za 12 soba odnosno 40 novih mesta u Domu. Takođe u podrumskom delu adaptiran je jedan deo za „Učenički klub“ i tako omogućeno učenicima da svoje slobodne aktivnosti odvijaju u prijatom ambijentu.

1988. godine Dom je promenio spoljašnji izgled i izvršena je adaptacija podrumskih prostorija. Tu se sada nalaze: magacini namirnica, posteljine, tehničkog i potrošnog materijala sa šivaćom mašinom, vešeraj sa velikim mašinama za pranje, sušenje i peglanje veša, učenički klub sa TV salom, bilijar sala, automatska streljana gde je i trenažer i 10 biciklova, čajna kuhinja.

Domska trpezarija, iako mala, kapaciteta 50 abonenata u jednoj smeni, lepo je uređena španskim zidom sa ventilacijom i ugostila je do sada sem redovnih učenika i mnoge goste, prolaznike, ekskurzije i druge namernike.

Istorijat Doma 3 Istorijat 2

Broj učenika se menjao od oko 100 učenika sedamdesetih godina prošlog veka do preko 250 učenika sredinom devedesetih godina. Trenutno kapacitet Doma je 167 mesta. Broj zaposlenih se takođe menjao od 17 zaposlenih 1975. godine do 27 zaposlenih koliko trenutno ima u Domu.