КОНТАКТ

Адреса : Планинска 1, 22000 Сремска Митровица

Телефон/факс: 022 / 631 – 722, 022/ 631 – 758

ПИБ: 100588769

Број жиро рачуна: 840-88667-04

Секретаријат: smdom5@mts.rs

Васпитачи: vaspitaci@domucenika-sm.edu.rs