КОНТАКТ

Адреса : Планинска 1, 22000 Сремска Митровица

Телефон/факс: 022 / 631 – 722, 022/ 631 – 758

ПИБ: 100588769

Број жиро рачуна: 840-31392845-57

Секретаријат:  smdom5@mts.rs

. . .                 sekretarijat@domucenika-sm.edu.rs

Васпитачи:      vaspitaci@domucenika-sm.edu.rs