ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Дом ученика средњих школа, Сремска Митровица Пословник система менаџмента квалитетом и HACCP система ДУСМ-422-01.02

Дом ученика средњих школа, Сремска Митровица гради свој пословни успех и стално повећава безбедност својих производа, као и задовољство и мотивацију корисника и својих запослених, испуњавањем стратешких циљева:

  • Увек врхунски квалитет и безбедност свих својих производа;
  • Развија и примењује HACCP систем ради постизања безбедности својих производа у складу са законским прописима, захтевима корисника и захтевима Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969 Рев4.
  • Повећавање задовољства корисника испуњавањем њихових захтева и очекивања;
  • Доследна контрола производа и управљање процесима набавке, производње, финализације и складиштења у складу са принципима Codex Alimentarius комисије;
  • Примена правила Добре произвођачке праксе (ГМП);
  • Примена правила Добре хигијенске праксе (ГХП);
  • Стално унапређење радних услова, технологије рада и хигијене у погонима, као и личне хигијене свих запослених;
  • Стручно оспособљавање запослених и повећавање њихове предузимљивости и иницијативе;
  • Стварање, одржавање и унапређивање коректних партнерских односа са добављачима.

Испуњавањем постављених циљева, сви запослени дају лични допринос примени и унапређењу:

Система анализе ризика и критичних контролних тачака – HACCP система.

  1. Новембар 2010. год. , Сремска Митровица

Директор

Миленко Тодић