Сертификати ISO 9001:2015 i HACCP

Дана 23. октобра 2011. године, Дом ученика средњих школа Сремска Митровица добио је сертификат за примену ISO 9001 и HACCP стандарда. После годину дана обуке уз ангажовање свих запослених, Дом је добио сертификат који важи три године.