СМЕШТАЈ

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ СОБА

За време летњег и зимског распуста као и викендом Дом ученика средњих школа Сремска Митровица у оквиру своје проширене делатности има могућност смештања и исхране спортских група и клубова, затим учесника разних такмичења и манифестација, екскурзија и др.

Смештај обухвата следеће собе:

1. Двокреветна са купатилом

2. Трокреветна са купатилом

3. Двокреветна са заједничким купатилом

4. Трокреветна са заједничким купатилом

5. Четворокреветна са заједничким купатилом

6. Шестокреветна са заједничким купатилом

Контакт: телефон / факс

022 – 631 – 722

022 – 631 – 758

1. Двокреветна са купатлом

2. Трокреветна са купатилом

3. Двокреветна са заједничким купатилом

4. Трокреветна са заједничким купатилом

5. Четворокреветна са заједничким купатилом