СТРУКТУРА СОБА

НОВИ ДОМ

ДВОКРЕВЕТНЕ 21
ТРОКРЕВЕТНЕ 16
УКУПНО: 37

У новом Дому су собе са купатилом.

 

СТАРИ ДОМ

ДВОКРЕВЕТНЕ 13
ТРОКРЕВЕТНЕ 1
ЧЕТВОРОКРЕВЕТНЕ 14
ШЕСТОКРЕВЕТНЕ 2
УКУПНО: 30

У старом Дому су етажна купатила.