УПЛАТА ЗА ДОМ

УПЛАТА ЗА НОВЕМБАР 2019

Уплата за смештај и исхрану за месец Новембар 2019. износи 4947,00,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗA OКТОБАР 2019

Уплата за смештај и исхрану за месец Октобар 2019. износи 5.358,00 динара. На овај износ треба додати уплату за ученичку картицу. Сви ученици плаћају 249,00 динара за чланарину. Ученици који су добили нову картицу плаћају још 451,00 динар за штампање (укупно 700,00 динара). Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Мировица 840-88667-04.

УПЛАТА ЗА СЕПТЕМБАР 2019

Уплата за смештај и исхрану за месец септембар 2019. износи 5.358,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04