УПЛАТА ЗА ДОМ

УПЛАТА ЗА јануар 2022

Уплата за месец јануар 2022. године износи 3.303,00 динара.

Број рачуна: 840-88667-04

УПЛАТА ЗА децембар 2021

Уплата за месец децембар 2021. године износи 4.399,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗА Новембар 2021

Уплата за Новембар 2021. године износи 4.673,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗА ОКТОБАР 2021

Уплата за Октобар 2021. године износи 5.358,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

Ученици имају обавезу да изврше и уплату за ученичку картицу према задужењу које је истакнуто на огласној табли.