УПЛАТА ЗА ДОМ

Уплате за месец новембар 2022. године треба да се регулишу до 05.12.2022. године.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.052,00 динара.

Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 10.190,00 динара.

 

Уплате за месец октобар 2022. године треба да се регулишу до 05.11.2022. године.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.052,00 динара.

Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 10.190,00 динара.