УПЛАТА ЗА ДОМ

УПЛАТА ЗА Јануар 2021

Уплата за смештај и исхрану за месец Јануар 2021. износи 1933,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗА Децембар 2020

Уплата за смештај и исхрану за месец Децембар 2020. износи 1248,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

Утврђивање висине партиципације за Децембар 2020. (пдф)

УПЛАТА ЗА Новембар 2020

Уплата за смештај и исхрану за месец Новембар 2020. износи 3.303,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗА Октобар 2020

Уплата за смештај и исхрану за месец Октобар 2020. износи 2.618,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04