УПЛАТА ЗА ДОМ

Уплата за месец јуни 2022. године

Уплата за месец јуни 2022. године износи 4.536,00 динара.

Број рачуна: 840-88667-04

Уплата за месец мај  2022

Уплата за месец мај  2022. годинеизноси 5.084,00 динарa.

Број рачуна: 840-88667-04

УПЛАТА ЗА Април 2022

Уплата за месец април 2022. године износи 3.851,00 динара.

Број рачуна: 840-88667-04

УПЛАТА ЗА Март 2022

Уплата за месец март 2022. године износи 5.358,00 динара.

УПЛАТА ЗА фебруар 2022

Уплата за месец фебруар 2022. године износи 3.851,00 динар.

УПЛАТА ЗА јануар 2022

Уплата за месец јануар 2022. године износи 3.303,00 динара.

Број рачуна: 840-88667-04

УПЛАТА ЗА децембар 2021

Уплата за месец децембар 2021. године износи 4.399,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗА Новембар 2021

Уплата за Новембар 2021. године износи 4.673,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗА ОКТОБАР 2021

Уплата за Октобар 2021. године износи 5.358,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

Ученици имају обавезу да изврше и уплату за ученичку картицу према задужењу које је истакнуто на огласној табли.