УПЛАТА ЗА ДОМ

Уплате се врше на текући рачун број 840-31392845-57
Приликом уплате је неопходно унети модел 97 и позив на број одобрења: 8802172040174231700
———————————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————————–

Уплате за месец мај 2023.
Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец мај
износи 7.846,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец мај
износи 9.984,00 динара.
———————————————————————————————————————————————–

Уплате за месец април 2023.
Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец април
износи 5.786,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец април
износи 7.924,00 динара.
———————————————————————————————————————————————–
Уплате за месец март 2023.
Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец март
износи 8.052,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец март
износи 10.190,00 динара.
———————————————————————————————————————————————–

Уплате за месец фебруар 2023.
Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец фебруар
износи 6.610,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец фебруар
износи 8.748,00 динара.
———————————————————————————————————————————————–

Уплате за месец јануар 2023.
Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец јануар
износи 6.610,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец јануар
износи 8.748,00 динара.
———————————————————————————————————————————————–
Уплате за месец децембар 2022.
Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец децембар износи 6.610,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици за месец децембар износи 8.748,00 динара.
———————————————————————————————————————————————–
Уплате за месец новембар 2022. године треба да се регулишу до 05.12.2022. године.
Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.052,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 10.190,00 динара.
———————————————————————————————————————————————–
Уплате за месец октобар 2022. године треба да се регулишу до 05.11.2022. године.
Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.052,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 10.190,00 динара.