УПЛАТА ЗА ДОМ

УПЛАТА ЗА Март 2020

Уплата за смештај и исхрану за месец Март 2020. износи 2.207,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗА Фебруар 2020

Уплата за смештај и исхрану за месец Фебруар 2020. износи 4.810,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗА Јануар 2020

Уплата за смештај и исхрану за месец Јануар 2020. износи 3.577,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗА Децембар 2019

Уплата за смештај и исхрану за месец Децембар 2019. износи 4399,00,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗА НОВЕМБАР 2019

Уплата за смештај и исхрану за месец Новембар 2019. износи 4947,00,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

УПЛАТА ЗA OКТОБАР 2019

Уплата за смештај и исхрану за месец Октобар 2019. износи 5.358,00 динара. На овај износ треба додати уплату за ученичку картицу. Сви ученици плаћају 249,00 динара за чланарину. Ученици који су добили нову картицу плаћају још 451,00 динар за штампање (укупно 700,00 динара). Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Мировица 840-88667-04.

УПЛАТА ЗА СЕПТЕМБАР 2019

Уплата за смештај и исхрану за месец септембар 2019. износи 5.358,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04