УПЛАТА ЗА ДОМ

Уплате се врше на текући рачун број 840-31392845-57
Приликом уплате је неопходно унети модел 97 и позив на број одобрења: 8802172040174231700

Уплате за месец децембар 2023.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 6.404,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.542,00 динара.–

———————————————————————————————————————————————
Уплате за месец новембар 2023.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.052,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 10.190,00 динара.

———————————————————————————————————————————————–
Уплате за месец октобар 2023.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.052,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 10.190,00 динара.