УПЛАТА ЗА ДОМ

УПЛАТА ЗА ОКТОБАР 2021

Уплата за Октобар 2021. године износи 5.358,00 динара. Број жиро рачуна Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 840-88667-04

Ученици имају обавезу да изврше и уплату за ученичку картицу према задужењу које је истакнуто на огласној табли.