УПЛАТА ЗА ДОМ

Уплате се врше на текући рачун број 840-31392845-57
Приликом уплате је неопходно унети модел 97 и позив на број одобрења: 8802172040174231700

Уплате за месец јун 2024.

Цена за стари објекат Дома – III A категорија износи 6.198,00 динара.
Цена за нови објекат Дома – I A категорија износи 8.336,00 динара.

———————————————————————————————————————————————

Уплате за месец мај 2024.

Цена за стари објекат Дома – III A категорија износи 7.022,00 динара.
Цена за нови објекат Дома – I A категорија износи 9.160,00 динара.

———————————————————————————————————————————————

Уплате за месец април 2024.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.052,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 10.190,00 динара.

———————————————————————————————————————————————

Уплате за месец март 2024.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 7.434,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 9.572,00 динара.

———————————————————————————————————————————————

Уплате за месец фебруар 2024.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 7.022,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 9.160,00 динара.

———————————————————————————————————————————————

Уплате за месец јануар 2024.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 5.374,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 7.512,00 динара.

———————————————————————————————————————————————

Уплате за месец децембар 2023.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 6.404,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.542,00 динара.

———————————————————————————————————————————————
Уплате за месец новембар 2023.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.052,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 10.190,00 динара.

———————————————————————————————————————————————–
Уплате за месец октобар 2023.

Цена за стари објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 8.052,00 динара.
Цена за нови објекат Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици износи 10.190,00 динара.