UPLATA ZA DOM

UPLATA ZA JUN 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec jun 2019. iznosi
4.125,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA MAJ 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec maj 2019. iznosi 5221,00 dinar. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA APRIL 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec april 2019. iznosi 3.714,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA MART 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec mart 2019. iznosi 5.358,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA MART 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec mart 2019. iznosi 5.358,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA FEBRUAR 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec februar 2019. iznosi 4810,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA JANUAR 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec januar 2019. iznosi 3577,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA DECEMBAR 2018

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec decembar 2018. iznosi 4125,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA NOVEMBAR 2018

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec novembar 2018. iznosi 5.358,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA OKTOBAR 2018

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec Oktobar 2018. iznosi 5.358,00 dinara. Na ovaj iznos treba dodati uplatu za učeničku karticu. Svi učenici plaćaju 249,00 dinara za članarinu. Učenici koji su dobili novu karticu plaćaju još 451,00 dinar za štampanje (ukupno 700,00 dinara). Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mirovica 840-88667-04.

UPLATA ZA SEPTEMBAR 2018

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec septembar 2017. iznosi 5.358,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04