UPLATA ZA DOM

UPLATA ZA Januar 2020

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec Januar 2020. iznosi 3.577,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA Decembar 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec Decembar 2019. iznosi 4399,00,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA NOVEMBAR 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec Novembar 2019. iznosi 4947,00,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04

UPLATA ZA OKTOBAR 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec Oktobar 2019. iznosi 5.358,00 dinara. Na ovaj iznos treba dodati uplatu za učeničku karticu. Svi učenici plaćaju 249,00 dinara za članarinu. Učenici koji su dobili novu karticu plaćaju još 451,00 dinar za štampanje (ukupno 700,00 dinara). Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mirovica 840-88667-04.

UPLATA ZA SEPTEMBAR 2019

Uplata za smeštaj i ishranu za mesec septembar 2019. iznosi 5.358,00 dinara. Broj žiro računa Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica 840-88667-04