STRELJAŠTVO

0

STRELJAŠTVO

U okviru Doma, a za potrebe učenika Šumarske škole osposobljena je streljana, koja radi već duži niz godina. U zavisnosti od afiniteta učenika sekcija broji između 20 i 30 članova oba pola.

Ulazak u takmičarsku ekipu, bilo žensku bilo mušku,  ostvaruje se na takmičarskom turniru.

Sekcija uzima aktivno učešće na sportskim susretima Domova učenika Vojvodine.

Comments are closed.