Едукација ученика на тему заштите од пожара, поплава и земљотреса

0

У циљу стицања нових и учвршћивању постојећих знања на тему заштите од пожара, поплава, земљотреса и других елементарних непогода, 20.12.2022. у Дому ученика средњих школа Сремска Митровица организовано је предавање на ову тему. Предавач је био ватрогасац – спасиоц, командир чете Владимир Дрмановић. Деца нашег дома поред теоријског предавања, могли су и практично да користе против пожарни апарат за гашење почетног пожара.

Организатор активности васпитач
Борислав Грујичић

Comments are closed.