Фестивал љубавне поезије

0

Чланови литерарне секције Дома ученика средњих школа Сремска Митровица су и ове школске године активно учествовали на XIII Фестивалу љубавне поезије Иван Пангарић у организацији Дома ученика средњих школа Сомбор  (конкурисало је пет чланова секције:

Марина Гошић, Јелена Цавнић, Марија Ђурашиновић, Емилија Мијић и Теодора Матијевић). Од 148. радова из 28. домова, од којих је 131 песма и 17 радова писаних у прози, који су пристигли на конкурс из целе Србије, песма Јелене Цавнић заузелa друго место, те ће ученица бити адекватно награђена.

Comments are closed.