ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА

0

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈA

Информатичка секција Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици почела је са радом школске 2004/05 године. Задаци информатичке секције су следећи:
– одржавање сајта Дома ученика,
– израда слика за домску огласну таблу,
– одржавање и поправка рачунара у Дому,
– техничка подршка на журкама и караокама.
На информатичкој секцији ученици се детаљније упознавају са хардвером рачунара тако да могу самостално поправљати исте. Њихов задатак је инсталација софтвера (оперативни систем и програми који су неопходни за школу и за рад у Дому).
Ученици се обучавају за руковање дигиталним фотоапаратом и дигиталном камером и израдом слика. Чланови информатичке секције снимају и сликају све приредбе које се одржавају у Дому, затим Домијаде на којима учествује Дом ученика, као и посете другим Домовима и приредбама које се одржавају ван Дома.
Чланови информатичке секције учествују у организовању караока вечери и других музичких манифестација које се одржавају у Дому.
У информатичком кабинету ученицима су на располагању 5 рачунара, ласерски штампачи (црно-бели и у боји), скенер А3 формата, дигитални фотоапарат, дигитална камера итд.

Sekcija_inf14 Sekcija_inf13 Sekcija_inf12 Sekcija_inf11

Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици је солидно опремљен рачунарима и осталом рачунарском опремом. У Дому се налази преко двадесет рачунара. Осим рачунара у информатичком кабинету, рачунари се налазе у зборници, васпитачким собама, библиотеци, медијатеци, на пријавници, у кухињи. Такође рачунари се налазе у администрацији, код директора, магационера, кувара и домара. Сваки трећи рачунар је опремљен са ласерским штампачем.

На свим рачунарим се налазе одговарајући програми. Васпитачи воде евиденцију о ученицима који се налазе у Дому (личну подаци о ученицима, евиденција учења, рад у секцијама, разговори са ученицима итд.). На пријавници се евидентирају изласци ученика из Дома. У трпезарији се евидентира издавање оброка. У библиотеци се налази списак књига домске библиотеке и евидентира се издавање књига ученицима. Директор на свом рачунару може све то да надгледа јер има приступ свима програмима.

Sekcija_inf04 Sekcija_inf03 Sekcija_inf02 Sekcija_inf01

Comments are closed.