INFORMATIČKA SEKCIJA

0

INFORMATIČKA SEKCIJA

Informatička sekcija Doma učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici počela je sa radom školske 2004/05 godine. Zadaci informatičke sekcije su sledeći:
– održavanje sajta Doma učenika,
– izrada slika za domsku oglasnu tablu,
– održavanje i popravka računara u Domu,
– tehnička podrška na žurkama i karaokama.
Na informatičkoj sekciji učenici se detaljnije upoznavaju sa hardverom računara tako da mogu samostalno popravljati iste. Njihov zadatak je instalacija softvera (operativni sistem i programi koji su neophodni za školu i za rad u Domu).
Učenici se obučavaju za rukovanje digitalnim fotoaparatom i digitalnom kamerom i izradom slika. Članovi informatičke sekcije snimaju i slikaju sve priredbe koje se održavaju u Domu, zatim Domijade na kojima učestvuje Dom učenika, kao i posete drugim Domovima i priredbama koje se održavaju van Doma.
Članovi informatičke sekcije učestvuju u organizovanju karaoka večeri i drugih muzičkih manifestacija koje se održavaju u Domu.
U informatičkom kabinetu učenicima su na raspolaganju 5 računara, laserski štampači (crno-beli i u boji), skener A3 formata, digitalni fotoaparat, digitalna kamera itd.

Sekcija_inf14 Sekcija_inf13 Sekcija_inf12 Sekcija_inf11

Dom učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici je solidno opremljen računarima i ostalom računarskom opremom. U Domu se nalazi preko dvadeset računara. Osim računara u informatičkom kabinetu, računari se nalaze u zbornici, vaspitačkim sobama, biblioteci, medijateci, na prijavnici, u kuhinji. Takođe računari se nalaze u administraciji, kod direktora, magacionera, kuvara i domara. Svaki treći računar je opremljen sa laserskim štampačem.

Na svim računarim se nalaze odgovarajući programi. Vaspitači vode evidenciju o učenicima koji se nalaze u Domu (ličnu podaci o učenicima, evidencija učenja, rad u sekcijama, razgovori sa učenicima itd.). Na prijavnici se evidentiraju izlasci učenika iz Doma. U trpezariji se evidentira izdavanje obroka. U biblioteci se nalazi spisak knjiga domske biblioteke i evidentira se izdavanje knjiga učenicima. Direktor na svom računaru može sve to da nadgleda jer ima pristup svima programima.

Sekcija_inf04 Sekcija_inf03 Sekcija_inf02 Sekcija_inf01

Comments are closed.