ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2017 архива

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ДОMУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (pdf)

 

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 2017

 

 ЈН бр. 1/2017 – Електрична енергија. Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору  (pdf)
 ЈН бр. 2/2017 –   Средства за одржавање хигијене. Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Одговор понуђачу (pdf)
Обавештење о продуженом року (pdf)
Одлука о додели уговора  (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (pdf)
 ЈН број 3/2017  Намирнице за припремање хране. Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Одговор понуђачу (pdf)
Измене и допуне конкурсне докумјентације (pdf)
Измене и допуне конкурсне докумјентације 2 (pdf)
Одговор понуђачу 2(pdf)
Обавештење о продуженом року (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације 3 (pdf)
Обавештење о продуженом року (pdf)
Одлука о закључењу оквирног споразума  (pdf)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
 ЈН 8/2017 Услуге одржавања опреме (број јавне набавке из плана ЈН 1.2.2/2017) Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Одлука о обустави поступка  (pdf)
Обавештење о обустави поступка (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 5 (pdf)
Обавештење о продуженом року (pdf)
Одговор понуђачу 1 (pdf)
Одговор понуђачу 2 (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 4 (pdf)
 ЈН 4/2017 Потрошни материјал Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Одговор понуђачу 1 (pdf)
Одговор понуђачу 2 (pdf)
Обавештење о продуженом року (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Одговор понуђачу 3 (pdf)
Измене и допуне конкурне окументације 2 (pdf)
Обавештење о продуженом року 2 (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације 3 (pdf)
Обавештење о продуженом року 3 (pdf)
Одговор понуђачу 4 (pdf)
Одлука о обустави поступка за партије 3, 4 и 7  (pdf)
Одлука о додели уговора  (pdf)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 5 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 8 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 9 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 10 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 6  (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (pdf)
 ЈН 4/2017 – Потрошни материјал за партије 3,4 и 7. Конкурсна документација (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Одлука о обустави поступка за потрошни материјал партија 7  (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Обавештење о закљученом уговору вијчана роба (pdf)
Обавештење о закљученом уговору за партију 7 (pdf)
 ЈН 4/2017 за партију 7 – цеви и жица Позив за доставлјанје понуда (pdf)
Конкурсна документација за потрошни материјал  (pdf)
Одлука о додели уговора за партију 7 (pdf)
 ЈН 7/2017 – Услуге одржавања зграда и објеката Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 4 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 5 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 6 (pdf)
 ЈН  6/2017 Путничко возило Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација за путничко возило (pdf)