КОНФЕРЕНЦИЈА „ВАСПИТНИ РАД У ДОМОВИМА УЧЕНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

0

У периоду од 14.03.-17.03.2024. у Врњачкој бањи је одржана XV конференција, којој су присуствовали представници Министарства просвете, одељења за ученички и студенски стандард г-ђа Јелена Миња са темом: Правилник о педагошкој норми васпитача и стручног сарадника психолога и педагога у дому ученика и осврт на нови Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и просветни саветник за установе ученичког стандарда г-ђа Миља Кривокућа са темом: Стручно-педагошки надзор у установама ученичког стандарда. Поред представника министарства била је и испред Завода за унапређивање образовања и васпитања г-ђа Елеонора Влаховић која је говорила о Концепту исхода у васпитном раду васпитача у дому ученика. Изабела Рашковић је на тему: Мотивација као пут до успеха – мотивационе стратегије васпитача.

Следећег дана је на округлом столу била гост из Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Помоћница министра за Сектор социјалне заштите др Марина Видојевић са темом: Сарадња установа ученичког и студентског стандарда са Центром за социјални рад. Након тога је уследио рад по секцијама, где у оквиру секције Животне вештине, Миланка Мандић изложила тему: Мотивација ученика за учешће у слободним активностима. Конференцији су присуствовали: директор Миленко Тодић, Владимир Кардаш и васпитач Миланка Мандић.

Comments are closed.