МАТУРАНТИ 2020/21

0

МАТУРАНТИ 2020/21

Бељић Ивана                        гимназија

Бељић Јелена                      гимназија

Бојић Катарина                    гимназија

Борић Маја                             медицинска школа

Вељковић Милица              медицинска школа

Влаовић Милана                  медицинска школа

Вукадиновић Сања            гимназија

Вукмировић Стефан          техничка школа

Вучић Ненад                         медицинска школа

Гак Бојана                              медицинска школа

Дамјанац Вукашин              медицинска школа

Данојлић Андреа                 прехрамбено – шумарска и хемијска школа

Десница Милан                    прехрамбено – шумарска и хемијска школа

Ђенадић Марко                    техничка школа

Ђорђевић Мирјана-Мина  медицинска школа

Ђурђевић Тамара               медицинска школа

Живановић Катарина        техничка школа

Јакшић Вера                          економска школа

Јанић Стеван                        медицинска школа

Јовановић Јелена               економска школа

Јовановић Немања            прехрамбено – шумарска и хемијска школа

Јовановић Ружица              медицинска школа

Јоцковић Филип                  гимназија

Калајџић Драгана                медицинска школа

Косанић Николина              медицинска школа

Крзман Ана                            медицинска школа

Куртић Емилија                    медицинска школа

Лазић Невена                        гимназија

Марковић Марко                  економска школа

Менђан Марко                       медицинска школа

Миљановић Светлана       медицинска школа

Миљевић Владана              медицинска школа

Мишков Немања                  медицинска школа

Овука Николина                  медицинска школа

Одобашић Николина         гимназија

Павић Софија                       медицинска школа

Пекез Јован                           техничка школа

Саватовић Милица             медицинска школа

Секуловић Данило              прехрамбено – шумарска и хемијска школа

Селаковић Богдан              медицинска школа

Симић Сузана                       прехрамбено – шумарска и хемијска школа

Станојловић Валентина   медицинска школа

Убавић Нина                         медицинска школа

Шеврт Стефан                      прехрамбено – шумарска и хемијска школа

 

Comments are closed.