ОБАВЕШТЕЊЕ

0

ОБАВЕШТЕЊЕ

за ученике – станаре Дома ученика средњих школа Сремска Митровица

На основу дописа Одељења за послове ученичког и студентског стандарда,

Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици може да се отвори од 01. јуна 2020. године  искључиво за ученике који због поправљања оцена и полагања матурских испита морају да бораве у школи, а не могу свој смештај да организују на други начин.

Да би ученик могао да борави у дому , потрбно је да има оправдан разлог и да донесе лекарско уверење да је способан за колективни смештај, не старије од три дана и да на пријему нема температуру и знаке респираторне инфекције.

Ученици који имају потребу за боравком у дому у обавези су да до 21. маја 2020. године обавесте дом преко групних васпитача, како би се организовао пријем у дом, а  списак ученика који ће боравити у дому  доставио Министарству просвете, науке и технолошког развоја , Одељења за послове ученичког и студентског стандарда.

Comments are closed.