ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

0

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ ВРШИЋЕ СЕ У ЧЕТВРТАК 26.08. И ПЕТАК 27.08. У ТЕРМИНИМА ПО ДОГОВОРУ СА ГРУПНИМ ВАСПИТАЧЕМ.

ПРИЛИКОМ СКЛАПАЊА УГОВОРА ОБАВЕЗНО ЈЕ ПРИСУСТВО ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА, СА ВАЖЕЋОМ ЛИЧНОМ КАРТОМ, КАО И ПРИСУСТВО УЧЕНИКА

ОД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕЗНО ДОНЕТИ:

  • ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О ОПШТЕМ ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ( НЕ СТАРИЈЕ ОД 15 ДАНА) НА КОМЕ У ЗАКЉУЧКУ СТОЈИ:

„УЧЕНИК ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО СПОСОБАН ЗА САМОСТАЛАН БОРАВАК У УСТАНОВИ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА“

  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА УЧЕНИКЕ
  • УПЛАТНИЦА НА ИЗНОС  5.358,00 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН

840-88667-04 ( УПЛАТА  ЗА СЕПТЕМБАР)

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИЧКЕ КАРТИЦЕ

–    важећу и неоштећену ученичку картицу (свим ученицима који су прошле школске године добили нову или заменили изгубљену или оштећену картицу, иста важи још једну школску годину),

Ученичке картице платиће се накнадно (приликом уплате за месец октобар).

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА ВРШИЋЕ СЕ УЗ ПОШТОВАЊЕ СВИХ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА (ОБАВЕЗНО НОШЕЊЕ МАСКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА РУКУ  НА УЛАСКУ У ДОМ)

Comments are closed.