ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

0

 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

 СКЛАПАЊЕ УГОВОРА И УСЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ВРШИЋЕ СЕ  31.08.2022. ОД :

  • 15 ЧАСОВА СА УЧЕНИЦИМА ПРВЕ ГОДИНЕ И УЧЕНИЦИМА КОЈИ ПРВИ ПУТ БОРАВЕ У ДОМУ
  • 18 ЧАСОВА СА УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ ВЕЋ БОРАВИЛИ У ДОМУ (II, III, IV ГОДИНА)
  • ПРИЛИКОМ СКЛАПАЊА УГОВОРА ОБАВЕЗНОЈЕ ПРИСУСТВО ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА, СА ВАЖЕЋОМ ЛИЧНОМ КАРТОМ, КАО И ПРИСУСТВО УЧЕНИКА

ОД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБАВЕЗНО ДОНЕТИ:

1. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕО ОПШТЕМ ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ( НЕ СТАРИЈЕ ОД 15 ДАНА) НА КОМ У ЗАКЉУЧКУ СТОЈИ:

„УЧЕНИК ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО СПОСОБАН ЗА САМОСТАЛАН БОРАВАК У УСТАНОВИ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА“

2. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА УЧЕНИКЕ

3. УПЛАТНИЦА НА ИЗНОС  8.052,00 ДИНАРА ЗА УЧЕНИКЕ СМЕШТЕНЕ У СТАРИ ОБЈЕКАТ И 10.190,00 ДИНАРА ЗА УЧЕНИКЕ СМЕШТЕНЕ У НОВИ ОБЈЕКАТ ДОМА УЧЕНИКА НА ЖИРО РАЧУН 840-88667-04 (УПЛАТА  ЗА СЕПТЕМБАР)

4 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИЧКЕ КАРТИЦЕ

–    важећу и неоштећену ученичку картицу (свим ученицима који су прошле школске године добили нову или заменили изгубљену или оштећену картицу, иста важи још једну школску годину),

Ученичке картице платиће се накнадно (приликом уплате за месец октобар).

 

Comments are closed.