ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ

0

2. септембра 2018. године примљени су ученици у Дом ученика средњих школа Сремска Митровица за школску 2018/19 годину. Родитељи – старатељи потписали су уговор. Директор дома одржао је састанак са родитељима – старатељима и ученицима.

Comments are closed.