РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

0

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

Рецитаторска секција  у  дому је основана пре више од 30 година.У секцији активно раде ученици надарени смислом за осећајно изговарање речи и текстова, као и они који би желели да радом открију своје скривене таленте.Секцијом руководи васпитач окупљајући чланове једном седмично.Умеће казивања кроз поезију чланови секције показују на смотрама као што је Општинска смотра рецитатора која се организује сваке године у марту, као и на сусретима домова ученика средњих школа Војводине популарно названим домијада крајем марта или почетком аптрила сваке школске године.

Comments are closed.