УСЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА У ДОМ

0

Усељење ученика у Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици биће у недељу 2. септембра 2018. године.

На дан усељења обавезно је присуство једног родитеља (старатеља) са важећом личном картом који ће потписати Уговор.

Потписивање уговора одржаће се у домској трпезарији према следећем распореду:

–    усељење ученика прве године и ученика који су друге, треће или четврте године а прву пут се усељавају у дом од 15:00 до 16:30 часова, састанак са родитељима (старатељима) одржaће се истог дана у 16:30 часова у медијатеци, присуство обавезно,

–    усељење ученика друге, треће и четврте године од 18:00 до 20:00 часова, након потписивања уговора, одржаће се родитељски састанак по васпитним групама, присуство обавезно.

На основу решења Министарства Просвете, трошкови за смештај и исхрану за месец септембар износе 5358,00 динара

Приликом усељења потребно је донети:

–    уплатницу на износ 5.358,00 динара на жиро рачун Дома ученика средњих школа Сремска Митровица:

840 – 88667 04, са назнаком: Уплата за септембар 2018.

–    лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је ученик/ца здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

–    важећу и неоштећену ученичку картицу (свим ученицима који су прошле школске године добили нову или заменили изгубљену или оштећену картицу, иста важи још једну школску годину),

Ученичке картице платиће се накнадно (приликом уплате за месец октобар). 

Затим, ученици треба да донесу следеће:

–    личне ствари,
–    оверену здравствену књижицу,
–    комплетну постељину,
–    средства за личну хигијену,
–    вешалице,
–    папуче.

Кофере и велике путне торбе родитељи треба да враћају кући.

Comments are closed.