ВОЖЊА БИЦИКЛОВА

0

Сремска Митровица-Нови Сад

Дана 21.05.2024. сам са још четири ученика треће године окончао активност вожења бицикла. Ова активност је почела са почетком текуће школске године и одвијала се у просеку једном у току недеље, приликом чега сам са ученицима повећавао руту у километрима и обилазио културно-историјско-природне знаменитости у околини Сремске Митровице
С почетка ове активности сам се са ученицима договорио, као и са Педагошким већем да завршна вожња буде у више етапа те смо поменутог дана из дома кренули у Нови сад преко Фрушке горе кроз Јазак, Врник и Сремску Каменицу. На том путу смо посетили горе описане пунктове. У Сремској Каменици нас је сачекао двојац васпитача из дома Бранково коло, Милош и Момчило на својим бицикловима те нас допратили у свој дом где смо се сместили и преноћили. Сутрадан нас је директорица дома након доручка поздравила и испратила на повратак. У пратњи нам је био колега Момчило до Бегеча где смо скелом прешли Дунав у Черевић те кроз Свилош дошли до Фрушке горе и спустили се у Лежимир и вратили се у Сремску Митровицу у Дом.
По доласку смо имали весео шпалирски дочек од ученика и запослених, на чему сам им захвалан.

Долазак у дом

Comments are closed.