ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2016 архива

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (pdf)

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (pdf)

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 2016

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ –  2016

 Јавна набавка електричне енергије – 1.1.8/2016 Конкурсна документација за струју (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
 Јавна набавка средства за одржавање хигијене Ј.Н. бр.1.1.2. Конкурсна документација за средства за одржавање хигијене (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Одговор понуђачу 1 (pdf)
Одговор понуђачу 2 (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Обавештење о продужееном року (pdf)
Одговор понуђачу 3 (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Обавештење о продуженом року (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору  (pdf)
 Јавна набавка потрошног материјала  ЈН – Набавка  1.1.3/2016  Конкурсна документација (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Обавештење о обустави поступка (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештења о закљученим уговорима за набавку потрошног материјала (pdf)
 Јавна набавка текуће поправке и одржавање опреме  ЈН – Набавка  1.2.1/2016  Конкурсна документација за текуће поправке и одржавање опреме (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештења о закњученим уговорима за текуће поправке и одржавање опреме (pdf)
 Јавна набавка – Намирнице за припремање хране ЈН 1.1.1/2016  Конкурсна документација (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Одговор понуђачу (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Одговор понуђачу 2 (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Одговор понуђачу 3 (pdf)
Обавештење о продуженом року  (pdf)
Одлука о закључењу оквирног споразума (pdf)
Одлука о обустави поступка намирнице (pdf)
Обавештење о обустави поступка намирнице (pdf)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
 Јавна набавка потрошни материјал, партија 8, остали материјал  ЈН – Набавка  1.1.3/2016 Позив за доставњање понуда партија 8 (pdf)
Конкурсна документација  (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Одлука о додели уговора партија 8 (pdf)
 ЈН Намирнице за припремање хране 1.1.1/2016, партија 6,12, и 13. Позив за подношење понуда  (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Обавештење о продуженом року  (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Одлука о закључењу оквирног споразума  (pdf)
Одлука о обустави постипка за патију 12 и 13  (pdf)
Обавештење о обустави поступка (pdf)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
 Јавна набавка  – текуће поправке и одржавање зграде ЈН 1.3.1/2016 Конкурсна документација за текуће поправке и одржавање зграде (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Одговор понуђачу (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Одлука о обустави поступка (pdf)
Обавештење о закљученим уговорима за текуће поправке и одржавање зграде (pdf)
Обавештење о обустави поступка (pdf)
 ЈН Намирнице за припремање хране 1.1.1/2016, партија 12, и 13. Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Одлука о закључењу оквирног споразума (pdf)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
ЈН 1.3.1/2016, партија 3 – радови на одржавању електричних инсталација. Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Одлука о додели уговора партија 3 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2017
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2015 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2014 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2013 архива