ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2015 архива

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (pdf)

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ –  2015

Јавна набавка за електричну енергију бр. 1/2015 Позив за достављање понуде за електричну енергију (pdf)
Конкурсна документација за струју (pdf)
Обавештење о закљученом уговору Ел. енергија (pdf)
Набавка средства за одржавање хигијене бр. 2/2015 Конкурсна документација (pdf)
Позив за подношење понуда (pdf)Одговор понуђачу (pdf)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (pdf)
Јавна набавке за потрошни материјал по партијама бр. 3/2015 Конкурсна документација потрошни материјал (pdf)
Позив за подношење понуда (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 4 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 5 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 6 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 7 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 8 (pdf)
Јавна набавке –  текуће поправке и одржавање опреме бр. 4/2015 Конкурсна документација текуће поравке и одржавање опреме (pdf)Позив за подношење понуда (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 4 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 5 (pdf)
Јавна набавке – текуће поправке и одржавање зграде бр. 5/2015 Конкурсна документација текуће поравке и одржавање зграде (pdf)Позив за подношење понуда (pdf)Обавештење о закљученом уговору партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 4 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 5 (pdf)
Јавна набавке – набавка опреме за кухињу бр. 1.1.8/2015 Конкурсна документација јабна набавка добара набавка опреме за кухињу (pdf)Позив за достављање понуде за опрему (pdf)Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Обавештење о продужењу рока (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Јавна набавке – набавка алата и инвентара бр. 6/2015 Конкурсна документација алат и инвентар (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Јавне набавке – Набавка система за дојаву пожара ЈН БР. 7/2015 Конкурсна документација набавка система дојаве пожара (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности (pdf)
Обавештење о продужењу рока (pdf)
Одговор понуђачу 1 (pdf)
Одговор понуђачу 2 (pdf)
Одговор понуђачу 3 (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности (pdf)
Обавештење о продужењу рока (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности  (pdf)
Обавештење о продужењу рока 3  (pdf)
Одговор понуђачу 4 (pdf)
Одговор понуђачу 5 (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
Јавне набавке – Молерски радови ЈН БР. 8/2015 Конкурсна документација молерски радови (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2017
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2016 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2014 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2013 архива